Bibliography

 1. Classic Underground Contemporary 12 zhovtnya 2016: Kataloh. – Kyiv, 2016. –80 p.: il. – P. 64, 80.
 2. Classic Underground Contemporary 5-7 kvitnia 2016: Kataloh. – Kyiv, 2016. –72 p.: il. – P. 46, 71.
 3. Ivanna Pavel'chuk // Vseukrains'ke Trienale grafiky: Kyiv-2015: Kataloh. - Kyiv-2015. - P. 40, 62.
 4. Classic & Contemporary ART 19-21 veresnia 2015: Kataloh. – Kyiv, 2015. –96 p.: il. – P. 77, 96.
 5. Druhyi blahodiinyi auktsion molodykh myttsiv «Art - A» : Kataloh. – Kyiv, 2015. –26 p.: il. – P. 10.
 6. Protas M. Konfihuratsiї pasionarnosti v abstraktnykh metaforakh suchasnosti // Obrazotvorche mystetstvo. – 2015. – # 1. – P. 24-25.
 7. Abstraktnyi zhyvopys Ukraїny: Kataloh. – Kyiv, 2015. –68 p.: il. – P. 60, 67.
 8. Classic & Contemporary ART 17 bereznia 2015: Kataloh. – Kyiv, 2015. –112 p.: il. – P. 80.
 9. Vseukraїns'ka khudozhnia vystavka «Yaskravyi kvadrat»: Kataloh / Preface I. M. Voloshchuk. – Kyiv, 2014. –20 p.: il. 17. – P.13,19.
 10. Yatsiv R. Ukraїns'ka abstraktsiia u prostori suchasnykh doslidzhen' // Obrazotvorche mystetstvo. – 2014. – # 1. – P. 141.
 11. Ivanna Pavel'chuk // Vseukraїns'ke Triienale zhyvopysu: Kyiv–2013: Kataloh. – Kyiv, 2013. – P.115,188.
 12. Fedoruk O.K., Sydorenko V.D. Vizual'ne mystetstvo postradians'koї doby: (90-ti rr. XX – pochatok XXI st.) // Istoriia ukraїns'koї kul'tury: In 5 vols. – Kyiv: Naukova Dumka, 2013. – Vol. 5: Ukraїns'ka kul'tura XX – pochatku XXI st. – Bk. 4 / Ed. D. V. Hruzin. – P. 537, 553, 917.- ISBN 978-966-00-1295-0 (vol.5, bk.4).
 13. Iva Pavel'chuk // Komunikatsiіa-XXI. Suchasne mystetstvo: Auktsion AD «Dukat»: Kataloh. – Kyiv, 2013. –116 р.: il. – Р.45, 114.
 14. Sobkovych O. Some time later: «Referentna Kolorystyka» 10 rokiv potomu // Obrazotvorche mystetstvo. – 2012. – # 1/2. – Р. 42-43.
 15. Auktsion AD «Dukat» #6 «Ukrayins'ka Al'ternatyva XX» 13 zhovtnіa 2012: Kataloh // AD «Dukat». – Kyiv, 2012. – Р.65,119.
 16. Iva Pavel'chuk // Auktsion AD «Zolotoe Sechenye» #24 «Classic. Sontemporary. Design» 10 lystopada 2012: Kataloh. – Kyiv, 2012. – Р.115, 200.
 17. Iva Pavel'chuk // Auktsion AD «Zolotoe Sechenye» #21 «Соntemporary ART» 7 hrudnіa 2011: Kataloh. – Donets'k, 2011. – Р. 27, 300.
 18. Iva Pavel'chuk // Auktsion AD «Zolotoe Sechenye» #20 «Dyzayn i foto» 26 lystopada 2011: Kataloh. – Kyiv, 2011. – Р.66-67, 250.
 19. Iva Pavel'chuk // Auktsion AD «Zolotoe Sechenye» #17 «Соntemporary ART» 2-8 kvitnіa 2011: Kataloh. – Kyiv, 2011. – Р.78, 180.
 20. Auktsion AD «Dukat» #3 «Ukrayins'ka Al'ternatyva XX» 2 kvitnіa 2011: Kataloh // AD «Dukat». – Kyiv, – 2011. – Р.9, 85.
 21. Fedoruk O. K. Bibliohrafichnyі pokazhchyk / Upor. Ya. Fedoruk, V. Khanko/In-t suchasn. мyst-va NAM Ukraїny. – Kyiv: Feniks, 2010. – 126 р.: XXXII l. il. – Р.72, 76, 81, 82.
 22. Vysheslavs'kyі H. A., Sydor-Hibelynda O. V. Terminolohiіa suchasnoho mystetstva.Oznachennіa, neolohizmy, zharhonizmy suchasnoho vizual'noho mystetstva Ukraїny. – Paryzh – Kyiv: Maysternіa knyhy, 2010. – 416 р.:il. – Р.220, 388. – ISBN 978-966-96839-2-2.
 23. Iva Pavel'chuk: yіul'-2010 (nedelіa 27, 29). Lytsom k lytsu: dyaloh masterov: Kalendar'. – Kyiv, 2010. – Р.12,13.
 24. Na mezhi II-III tysyacholit': Khudozhnyky Kyіeva. Iz dreva zhyttіa ukrayins'koho obrazotvorchoho mystetstva: Al'bom / Preface Yu. Belichka. – Kyiv: Krynytsіa, 2009. –524 р.:il. – Р. 244, 266, 270, 515. – ISBN 978-966-7575-41-0.
 25. Goreeva V. Chem Vyi sebya baluete? Iva Pavelchuk, hudozhnitsa // Zhenskiy zhurnal. – 2009. – noyabr. – Р.212-214.
 26. Pavel'chuk Ivanna // 70-richchіa Natsional'noї spilky khudozhnykiv Ukraїny: Al'bom. – Kyiv, 2009. –504 р.: il.706. – Р.280,498.
 27. Iva Pavel'chuk // Ukrayins'ke mystetstvo. –2008. – # 4. – Р.225.
 28. Voіedylo M. Dynamichna formula metafory // Obrazotvorche mystetstvo. – 2008. – # 3. – Р.118-119.
 29. Ukraїns'ke obrazotvorche mystetstvo: pochatok XXI stolittіa : Al'bom. – Kyiv, 2008. – 408р.: il. 421. – Р.261, 400.
 30. Holubets' O. Aktual'ne mystetstvo: real'nist' chy paradoks nashoho chasu // Artaniіa. – Kyiv, 2008. – Knyha 13. – Chyslo 4. – Р.4-7.
 31. Iva Pavel'chuk: Formula Metafory // ART Kyiv -2008: Kataloh. – Kyiv, 2008. – Р.186-187.
 32. Zhinochyі obraz u suchasnomu ukraїns'komu mystetstvi (kinets' XX stolittіa): Al'bom. – Kyiv, 2007. – 320 s.: il., – Р.111-112, 315. – ISBN 978-966-329-110-9.
 33. Ringis A. Voyna Mirov // Kievskie vedomosti. – 2007, vtornik 24 iyulya. – Р.10.
 34. Iva Pavel'chuk: prezentatsiіa // Obrazotvorche mystetstvo. – 2007. – # 4. – Р.73.
 35. Halereї Chelsi // Obrazotvorche mystetstvo. – 2007. – # 4. – Р. 144-145.
 36. Ivanna Pavel'chuk // Mizhnarodnyі plener: Haydusobosloo-Debretsen-Khortobad', 2007. – Р.64.
 37. Vseukraїns'ke tryenalіе zhyvopysu-2007: Kataloh. – Kyiv, 2007. –70 р. – Р.39, 69.
 38. Bayan O. Formula zhizni Ivy Pavelchuk // Forum. – Kiev, 2007. – yanvar. – Р.10.
 39. Fedoruk O. Koloryzm Ivy Pavel'chuk // Peretyn znaku. Kn. 1. – Р.212-216.
 40. Fedoruk Oleksandr. Prezentatsiіa. Abstraktsiї, neosetsessiї // Obrazotvorche Mystetstvo. – 2006. –#2. – Р. 2, 86-89.
 41. Iva Pavel'chuk. Neosetsesiї: Kataloh / Preface O. Fedoruk]. – Kyiv: Sofiіa-A, 2006. – 42р.:il.
 42. Goreeva V. Iva Pavelchuk v galeree Da Vinci // Weekend. – Kiev, 2006. – # 217. – Р. 20.
 43. Goreeva V. Afisha: Vyistavka Ivy Pavelchuk «Formula Metafory» // Komsomolskaya pravda v Ukraine. – Kiev, 2006. – 29 dekabrya.
 44. Goreeva V. Vyistavka Ivy Pavelchuk «Formula Metafory» // Afisha. – Kiev, 2006. – 27 dekabrya. – Р.90.
 45. Goreeva V. Galereya Da Vinci // Uikend. – Kiev. – 2006. –#51 (347) 21.XII. – Р.8.
 46. Goreeva V. Vystavka Ivy Pavelchuk «Formula Metafory» // Afisha. – Kiev, 2006. – 20 dekabrya. – Р.106.
 47. Pavel'chuk Ivanna Andriїvna / Khudozhnyky Ukraїny: Entsyklopedychnyі dovidnyk // In-t. problem suchasnoho mystetstva AMU. – Kyiv.: Intertekhnolohiya, 2006. – 640 р. – Р.423.
 48. Pavel'chuk Ivanna Andriїvna / Dovidnyk Natsional'noї spilky khudozhnykiv Ukraїny // NSKh, Dyrektsiіa vystavok. – Kyiv, 2013. – 616 р. – Р.29, 245.
 49. Mar"yanchyk N. Modern Art Opening // What"s On. – Kyiv, 15 hrudnіa. – 2006. – Р.18.
 50. Goreeva V. Vystavka Ivy Pavelchuk «Formula Metafory» // 10 dney. – Kiev, 2006. – 8 dekabrya.
 51. Fesenko O. Formula zhizni Ivypavelchuk // Portal svetskoy zhizni "Toplife". – Kiev, 2006. – 6 dekabrіa.
 52. Goreeva V. Vystavka Ivy Pavelchuk «Formula Metafory» // Afisha. – Kiev, 2006. – 6 dekabrya. – Р.89.
 53. Goreeva V. Trepetnaya vystavka Ivy Pavelchuk // Chercher La Femme. – Kiev, 2006. – 4 dekabrya.
 54. Iva Pavel'chuk // Obrazotvorche mystetstvo. – 2006. – # 2. – Р.122.
 55. Iva Pavel'chuk. Henealohiіa Kol'oru: Kataloh / Preface О. Fedoruk. – Kyiv: Sofiya-A, 2004. – 42s.:il.
 56. Egorov K. Bezumie tsveta ili kak izobrazit nostalgiyu // Maks. – Kiev, 2004. – # 10 (aprel). – Р.112-113.
 57. Kucher L. Ofis s sekretom // Domusdesign. – Kiev, 2003. – sentyabr. – Р.52-65.
 58. Mystetstvo Ukraїny. 1991-2003: Al'bom. – Kyiv: Mystetstvo, 2003. – 416 р.: il. – Р. 358, 412. – ISBN 966-577-002-0.
 59. Fedoruk O. Synkretyzm Henealohiї Kol'oru // Obrazotvorche mystetstvo. – 2002. – # 1. – Р.2, 48-49.
 60. Pavel'chuk I. Zasady moyeї referentnoї kolorystyky // Ukraїns'ka Kul'tura. – Kyiv. – 2002. – # 1. – Р.16-17.
 61. Mystetstvo Ukrayiny 1991-2002: Kataloh / Preface Chepelyk V. – Kyiv: Blits-Print, 2002. – Р.17,68.
 62. Lakhman H. Virtual'na tuha u paperovomu prostori // Pik.–2001. – # 10 (20-26 bereznіa). –Р.5, 48.
 63. Vasilev E. Kak sovmestit nesovmestimoe // Kultura. – Moskva, 2001. – #11, 22-28 marta. – Р.7.
 64. Pavelchuk Iva: proekt «Toska Krasnogo po Yarko-golubomu // Moskovskiy Mezhdunarodnyiy Hudozhestvennyiy Salon-2001: Katalog / Preface Morozova A. – Moskva, 2001. – Р.78-79, 203.
 65. Fedoruk O. Padinnіa anheliv // Obrazotvorche mystetstvo. – 2001. – # 1. – Р.28-29.
 66. Fedoruk A. Genealogiіa Tsveta // Arhitektura i Prestizh. – Kiev. – 2000. – # 3+4. – Р.98.
 67. Iva Pavel'chuk. Henealohiya Kol'oru: referentna kolorystyka. – Kyiv, 2000. –8 р.: kolor. obkl.
 68. Iva Pavel'chuk // ART International Festival: Katalog. – Kyiv. – 2000. – Р.86.
 69. Iva Pavel'chuk : Afisha // Panorama Rynku. – Kyiv. – 1998. – 24 chervnіa. – Р.20.
 70. Iva Pavelichuk: The project of 1995-2000 «Genealogy of Colour» // ART International Festival: Katalog. – Kyiv. – 1998. – P.133.
 71. Pavel'chuk Iva // Khudozhni obrazy «1+1». Vystavka tvoriv ukraїns'kykh khudozhnykiv: Kataloh. – Kyiv. – 1997. – Р.54.
 72. Herasymchuk L. Chas mirazhiv. Notatky pro tvorchist' Ivy Pavel'chuk // Literaturna Ukraїna. – 1997. –3 hrudnіa. – Р.5.
 73. Barshinova O. Feminizm i «zhenskoe iskusstvo» // Art Line. – Kiev, 1997. – # 3. – Р.28-29.
 74. Halereya Dim Mykoly: Iva Pavelchuk // ART International Festival: Kataloh. – Kyiv, 1997. – Р.58.
 75. Khudozhnyky Ditіam. Blahodiіna vystavka: Kataloh / Khudozhnіa halereіa Kyivs'koho mis'koho Tsentru mystetstv «Slavutych». – Kyiv, 1996. – Р.21.
 76. Halereya «Artinform». Velykyі vesnіanyі vernisazh kyїvs'kykh halereі «Tvorchist' bez mezh»: Kataloh. – Kyiv, 1996. – Р.6.
 77. The Siberian / Ukrainian Art Exhibition - 26.04.1994: Catalog / Mall Galleries-London, 1994. – P.4.
 78. Nowoczin H. Spurensuche. Kiewer Kűnstler in Wuppertal // Rang. – Wuppertal, 1992. – # 5. –S.21.
 79. Iwanna Paweltschuk // Ukrainische Kunst Der Gegenwart (13/12-31/01 1992) : Katalog. – Wuppertal, 1992. –S. 3, 16-17.
 80. Ivanna Pavelchuk // Sovremennaya ukrainskaya zhivopis: Katalog / Preface L. Bereznitskaіa. – Kiev, 1991. – Р.19-21.